+91 80555 63000|   info@mangalashtak.com

Success Stories

have a look at some of sucess stories from Mangalashtak.com

Mithun & Sonali

Dhiraj & Pramila

Ramesh & Komal

Sumit & Jyotsna

Ketan & Nikita

Yogesh & Pooja

Makarand & Neha

Ashish & Vishakha

Rahul & Priti

Harshvardhan & Joshna

Manoj & Vaibhavi

Sandeep & Prerna

Ravindra & Namita

Vishal & Shubhangi

Sandesh & Geetanjali

Bhaskar & Jagruti

Vishal & Suvarna

Vaibhav & Sarika

Rupesh & Aparna

Hemant & Meena

jagadish & Prajakta

Vikas & Shamala

Mayur & Shraddha

Kunal & Meenal

Yatin & Amruta

Amit & Seema

Sachin & Shrutika

Shivaji & Shital

Sachin & Vaishali

Bhushan & Pooja

Vijay & Pranali

Sujay & Darshana

Tushar & Sharmila

Sandip & Dipali

Machhindra & Madhura

Pramod & Netra

Vishal & Reshma

Anil & Chandrakala

Ravindra & Prerana

Prathmesh & Pranoti

Anand & Varsha

NILESH & SHWETA

vijaydatta & Shital

Naresh & Sujata

Rahul & Shubhangi

Rajesh & Diksha

Parmeshwar & Swati

Nitesh & Vrushali

Sanjay & Nitu

Ravi & Savita

Dnyaneshwar & Ujjwala

Swanand & Sukruti

Kamlesh & Dipti

Swapnil & Akanksha

Ankit & Komal

Chintaman & shweta

Rahul & Anuradha

Satish & Sarika

Sudarshan & Amruta

Prashant & Anita